Nyurat tanpa kulit

Niki wantah sesuratan tyang kaping kalih ngangge base bali, taler pateh saking sane kapertama,  wantah ngangge base kepara.

Sane mangkin Tyang merasa liang tan kadi-kadi, ritatkala sesampune Tyang ngamolihan swecan Hyang Widhi sane ngaenan atine bagia.

Duk rahina Buda Kliwon sasih Ugu, yen ring kalender nika wantah tanggal 19 Oktober warsa 2011, ipun pianak tyang sampun lahir.

Ritatkala kurenan Tyang nyakit lantur ngelahirin  Ipianak, Tyang setata ada disisin ipun. Tyang uning, swadarman dados Meme wantah sane paling utama di gumine. Nike mawinan  Tyang ngutsahayang mangde mrasidayang wenten dissisin ipun sawai-wai sabilang rahina.

Nyen bawosan ring base Indonesia, ‘bukaan’ 5 jam 6 peteng Tyang makte kurenan Tyng ke Rumah Sakit. Nenten je makelo ngantosang ‘bukaan’ nyane lengkap. Jam 10.10 dados nyane pianak Tyng lahir. Baet ipun 285 gr, lan lantang nyane 50 cm.

Memih Dewa Ratu, wawu tyng uning asapunapi nak istri ngelahirin pianak. Jeg gede sajan bayune apang praside ipun Ipianak lahir ring sarirane.

Merase mekebyos yeh matane ngantenan kurenan tyng ngeden. Ngeden punika wantah ngamedalin bayu apang prasida Ipianak lahir.

Kapertama nyakit tan kadi-kadi sabialang menit, lanturan I nyama bajang medal.

Nyeh nyom medal ‘byosss’ makeh pisan, lanturan teken getih. Getih punika mekadi bayu, yen sampun ngamedalin getih jeg i meme ngamolihang bayu pengaban-aban ipianak.

Bapak dokter lan ibu bidan sampun siaga, ipun ngicenin asapunapi carane ‘ngeden’ majeng kurenan tyang.

Lantas medal ipinak, mekaput lamas.

Lamas punika wantah ngicenin belig. Yen sampune belig, nike mresidayang ipianak medal antar ring sarira imeme.

Ari-ari sane dados pemargin sarin-sarin makanan pianak dugas ring basang imeme kaputus olih pak dokter.

‘Oooeeekkkkk….oooekkkk…..’

Jeg mesriang galang gumine ten kadi-kadi, mekita ngeling, jeg bagia tan kadi-kadi.

Ring atine paling dalem metu pinunas ring Hyang Widhi, dumogi Ipun Ipianak mresidayang dados,

‘suputra kapertama meaban-abang Hyang Semara, sane jagi pancang nyuryanin jagate mangde mresidayang sami galang apadang,  medasar antuk pepineh lan pengerasa’

Inggih asapunika dumun sesuratan Tyang, benjang ngiring lanturang malih.

Dumogi sami semeton pada liang lan bagia.

Rahayu, rahayu, rahayu.

I Gede Agus Surya Wicaksana
19 Oktober 2011 

0 thoughts on “Nyurat tanpa kulit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *