I Siap dadi Meme.

Jeg tumben awainan siape siep tusing karuan dingeh mekeruyuk. Iseng delokin ape yee mekade, jeg siep polone siape..aih dadi mBelelenge munyin akene.wakaka..Nah ampurayang, kanggiang gado-gado.

Haha. Yee, saget metaluh siape. Pih selametang gen malu nah yap..jeg saget be metaluh awake jani. Siape ene wantah siap colongon, tusing je colongan base Indonesia sane mearti curian, nanging colongan ring desan tiyange Kerobokan, siap colongan punika siap sane kanggen upakara yadnya.

Siape ene kaubuh uli cerik, uli pragat karya matelu bulanan pianak tyange, ngantos mangkin saget sube gede lan misi metaluh.

Tiyang sing pati rungu muani cen ngranayang ipun metaluh, mirib siap kurungane ane disamping.

Enggalin kejemekaang besek misi kertas, pang ade anggon mekeem. Nyen nyak metaluh buin trus dadi panak, kan sing pocol ngubuhin, ngemang makan jagung misi setrat sewai-wai..haha.

Nah jeg selamet nah yap, jeg saget sube dadi meme jani, meme siap adane.

Nggih amunike malu satwa I siape dadi meme, kirang langkung pasti ye kirang, yening kirang nunas ampura ping banget.

Ikan lele ikan mujair nike wantoh soroh be di tukade.

Puput.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *