‘Kone’ ulian ‘pipis’

Memih jeg keweh sajan jani masekolah, jeg mekejang ngaggon pipih gede. Ngalih gae keto masih, benehne ngalih gae nekang pipis. Duh dewa ratu ngalih gae kone mesuang pipis.

Ape kone ane tusing mesuang pipih nah? Ngenceh dogen jani masih mayah, de je ngenceh, meli angin ane barang sing ngenah masih mayah.

Yen kenehang saje, jeg sawetare ane di gumine mesuang pipis, sakewale yen mekejang kal jemakin ulian pipis keweh masih, keweh ngalih 🙂

Care satuan imalu, jani ngalih gae kone mesuang pipis.

Nak uli malu sube keto Yan,..haha“, kedekine teken pisagene.

Pang kedekine nyak, nak mule saje ane ortangin ento.

Kene kene, dugas ibi imeme sambilangge ngoreng be pindang, nuturin I nyoman, kene abetne;

Man selegin nae melajah, pang maan masekolah Negeri, to nae timpale ane dueg tuutin pang milu bene dueg. Kapahin melali, main futsal, melayangan, pang lebian waktune anggo melajah..” keto ye I Meme nuturin.

Nah me..” pesaut ne I nyoman polos.

De je masekolah, megae jani mesuang pipis malu Me..” keto ke timpalin.

Nah pang je sube ane ngelah pipis ane keto De, rage nak tuare nyidang nuutin keto kanggoan medingehan dogen, kanggoang paselegin melajah pang tusing care keto..” pesautne I Meme.

Dingeh-dingeh ‘kone’ ratusan yuta [juta] anak ngejangin pipis apang nyidayang masuk PNS, saje to nah? saje kone, sakewale rahasia umum kone.  Jeg mekejang ‘kone’.. hahaha.

Yen takonin timpal-timpale ane lulus PNS mekejang ngorang lulus ulian test, tusing ade ane nyambat lulus ulian ‘pipis’.

Di Desan tyange, PNS ento nu dadi primadona, mebaju nyelep sepatu nyetil, jeg top pokokne, to ngeranayang minab jeg kenken je carane pang maan megae ditu alias ‘mebaju seragam’. Nyen gajihne sing sube tawang,  ‘nyelep’ care bajune..haha.

Buka timpal tyange I kadek, sabilang ketemu jeg pragat meseselang tusing lulus test PNS. Pang selae kone test PNS pang selae masih tusing lulus, mirib sing ngaggo ‘pipis’..haha.

Paling sing ngelah pipis ratusan yuta [juta] mare cager maan dadi PNS, keto masih ‘kone’.

Nah nah dugasne timpal tyange I Putu maan nyatwayang indik demo ulian hasil test PNS formasi di kabupaten Badung, saget ‘kone’ hasil test ento pesu ping kalih jeg melenan saget hasilne. Ngantes kepengadilan kone, jani I Putu nu ngantosan ane madan SK pengangkatan.

Ne mirib ulian ‘pipis’ masih, hehe.

Pipis jeg mekejang ‘nganggo pipis’, sakewala pipise mejalan anggen ane tusing patut ‘kone’

Suksma,

pipis

*Pasang iklan gratis ala BBB, pusatnya jual beli bekas di Bali

4 thoughts on “‘Kone’ ulian ‘pipis’

  1. Avatar Made Wirautama says:

    Memang katanya ada yg nombok puluhan bahkan ratusan juta utk jadi PNS. Tapi bagi saya itu ndak masuk akal. saya sendiri pns, baru masuk golongan III/a. Kalau dipikir dgn nombok puluhan juta kayaknya 10 tahun blm balik modal , belum rugi waktu dll.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *