I Siap dadi Meme.

Jeg tumben awainan siape siep tusing karuan dingeh mekeruyuk. Iseng delokin ape yee mekade, jeg siep polone siape..aih dadi mBelelenge munyin akene.wakaka..Nah ampurayang, kanggiang gado-gado. Haha. Yee, saget metaluh siape. Pih selametang gen malu nah yap..jeg saget be metaluh awake jani. Siape ene wantah siap colongon, tusing je colongan base Indonesia sane mearti curian, nanging Lanjut membaca